03191001516 داخلی 1
سایت در حال بروزرسانی می باشد ( نسخه آزمایشی )

انواع مسئولیت مدنی مدیران و مالکین هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری

انواع مسئولیت مدنی مدیران و مالکین هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری

انواع مسئولیت های مدنی مالکین و مدیران هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری و روش های صحیح حفظ و انتقال آن ها
مدرس : جناب آقای سید قلعه کارشناس رسمی دادگستری کشور در امور بیمه

هزینه دوره آموزشی 3,000,000ریال
تاریخ شروع ثبت نام 1400/04/17
تاریخ پایان ثبت نام 1400/04/22
تاریخ شروع دوره آموزشی 1400/04/23
وضعیت نام نویسی
مدت دوره آموزشی ۳ ساعت

سر فصل های دوره

چکیده دوره آموزشی