03191001516 داخلی 1
سایت در حال بروزرسانی می باشد ( نسخه آزمایشی )

دورهای آموزشی جامعه هتل داران

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در صنعت مهمان نوازی

وضعیت : اتمام دوره

اشراف کامل فعالان صنعت هتلداری بر موضوعات اخلاق حرفه ای ورعایت دقیق آن
افزایش اثر بخشی و کارائی در امور شغلی
سهولت در دسترسی به اهداف شغلی
جلب اعتماد هتلداران در اهتمام و توجه بیشتر به موضوع منابع انسانی
تربیت کارکنان مجرب و اخلاق مدار

3,000,000