03191001516 داخلی 1
سایت در حال بروزرسانی می باشد ( نسخه آزمایشی )

دورهای آموزشی جامعه هتل داران

انواع مسئولیت مدنی مدیران و مالکین هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری

وضعیت : نام نویسی

انواع مسئولیت های مدنی مالکین و مدیران هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری و روش های صحیح حفظ و انتقال آن ها
مدرس : جناب آقای سید قلعه کارشناس رسمی دادگستری کشور در امور بیمه

3,000,000

کارگاه آموزشی آداب پذیرایی در صنعت میهمان نوازی

وضعیت : اتمام دوره

مدرس: جناب آقای سعید جوانمرد
سوابق کاری :مدیر تشریفات و رستوران های هتل عباسی
تاریخ کارگاه :1400/03/26 از ساعت 15 الی 18
محل برگزاری :هتل آسمان اصفهان
30 درصد تخفیف ویژه فعالان گردشگری و هتلداری
20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان



3,000,000

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در صنعت مهمان نوازی

وضعیت : اتمام دوره

اشراف کامل فعالان صنعت هتلداری بر موضوعات اخلاق حرفه ای ورعایت دقیق آن
افزایش اثر بخشی و کارائی در امور شغلی
سهولت در دسترسی به اهداف شغلی
جلب اعتماد هتلداران در اهتمام و توجه بیشتر به موضوع منابع انسانی
تربیت کارکنان مجرب و اخلاق مدار

3,000,000