03191001516 داخلی 1
سایت در حال بروزرسانی می باشد ( نسخه آزمایشی )

کاریابی

کاریابی

کارجوی گرامی

صفحه استخدامی جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان با هدف جذب نیرو کار  متخصص در زمینه هتلداری

و بهره مندی تمام هتل های استان از توانایی استعداد و هنر افراد جوان متعهد و توانا

ایجاد گردیده است 

 • مدیرداخلی
 • مدیر روابط عمومی
 • صندوق دار
 • سر آشپز
 • کارمند آشپزخانه
 • کارمند لاندری
 • کارمند خانه داری
 • کارمند انتظامات
 • مدیر کاست کنترل
 • مدیر غذاونوشیدنی
 • سر میزبان
 • میزبان
 • حسابدار
 • مدیر حسابداری
 • کارمند رزرواسیون
 • مدیر اداری
 • مدیر خانه داری
 • کارمند خانه داری
 • کارمند بل بوی
 • مدیر پذیرش
 • کارمند پذیرش
 • کارمند بهداشت
 • کارمند آی تی
 • کارمند تاسیسات
 • مدیر تاسیسات