03191001516 داخلی 1
سایت در حال بروزرسانی می باشد ( نسخه آزمایشی )

کارگاه آموزشی آداب پذیرایی در صنعت میهمان نوازی

کارگاه آموزشی آداب پذیرایی در صنعت میهمان نوازی

مدرس: جناب آقای سعید جوانمرد 
سوابق کاری :مدیر تشریفات و رستوران های هتل عباسی
تاریخ کارگاه  :1400/03/26 از ساعت 15 الی 18
محل برگزاری :هتل آسمان اصفهان 
30 درصد تخفیف ویژه فعالان گردشگری و هتلداری 
20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان