تلفن : 03132736341فکس : 03132736816

نگین جی


توضیحات

اتاق یک تخته


اتاق دو تخته دبل


اتاق دو تخته تویین


اتاق سه تخته


سوئیت چهار تخته(یک خوابه)


سوئیت پنج تخته(یک خوابه)


سوئیت6تخته(دو خوابه)نام مکان فاصله از مرکز اقامتی